اخبار اخبار

تازه هاي کتابخانه :کتب غير تخصصي(تابستان 94)

  عنوان ( کتب متفرقه)
1  هفده حکايت شيرين از تهران 
2 Word 2013  ( for Dummies) 
3 اتفاق
4 استبصار در سايه مناظره دکتر و شيخ
5 اضطراب و افسردگي    ( for Dummies) 
6 افسانه قاجار
7 اکسل 2013    ( for Dummies) 
8 الهه انتقام
9 امانت عشق
10 اميدي به بهار نيست
11 ايجاد انگيزه در کارکنان    ( for Dummies) 
12 آتش بدون دود    7 جلد در 3 مجلد
13 آخرين روياي فروغ
14 آرامش   ( for Dummies)  
15 آموزش مهارت هاي زندگي   ( for Dummies)  
16 باران عشق
17 بازگشت
18 بامداد خمار
19 بامزه در فارسي
20 بر جاده آبي و سرخ   5 جلد در 3 مجلد
21 براي ريحانه
22 برزخ اما بهشت
23 برف و نرگس
24 برگزاري جلسات به زبان انگليسي    ( for Dummies) 
25 بعد از پايان
26 بهبود احساسات   ( for Dummies) 
27 بي خبري
28 پايان خوش ناتمام
29 پسر ايراني: سرکذشت واقعي داريوش سوم و اسکندر
30 پيام گمگشته: عرفان بوميان استراليا
31 تا ته دنيا
32 تابوت خالي
33 تصوير دوريان گري
34 تقويت و تمرکز فکر
35 جزيره عشق
36 چگونه موفق شويم: 71 درس براي موفق زيستن
37 چنين کنند بزرگان
38 چنين گفت زرتشت
39 خاطرات چرچيل از جنگ جهاني دوم    2 جلد
40 دالان بهشت
41 در پس پرده
42 در خلوت خواب
43 در قاب خاطرات
44 دشمن پنهان
45 راز فروشنده موفق: 55 توصيه مهم براي موفقيت
46 راه اصفهان: سرگذشت ابن سينا
47 روانشناسي مثبت   ( for Dummies) 
48 روي ماه خداوند را ببوس
49 زنداني قلعه قهقهه
50 زيباتر
51 سال بلوا
52 سکوت و فرياد عشق
53 سمفوني مردگان
54 شاهد خاموش
55 شاهزاده خوشبخت و داستانهاي ديگر
56 شب سراب
57 شبح مرگ بر فراز نيل
58 طلايه
59 عروس خونين پاريس
60 عشاق بي رحم
61 فرزند نيل    2 جلد
62 فيل ها به خاطر مي آورند
63 گفتگوي کوتاه خودماني به زبان انگليسي  ( for Dummies) 
64 مديريت خشم    ( for Dummies) 
65 مذاکرات به زبان انگليسي  ( for Dummies) 
66 مذاکره    ( for Dummies) 
67 مسيح باز مصلوب
68 مکاتبات اداري و تجاري به زبان انگليسي    ( for Dummies) 
69 مکالمات تلفني به زبان انگليسي    ( for Dummies) 
70 ملکه اسير
71 مهربانو: بانوي سقوط و ظهور دو سلسله ايراني
72 ميکائيل: از واتيکان تا اياصوفيه   2 جلد  
73 نقطه تسليم
74 ويندوز 8    ( for Dummies) 
75 هر گام آرامش است
76 هفت عروس و يک داماد
77 همنوايي شبانه ارکستر چوبها

نظر